Belső berendezési tárgyak

A delnei Historia Domestica 1783-ban kezdődött, az oltárra vonatkozólag nincsen bejegyzés, de egy másik adat arra utal, hogy a templomot 1673-ban restaurálták.
Megemlítésre érdemes, hogy az oltár előtti dobogón és lépcsőn 1934-ig egy több mint 200 éves igen szép és ritka mintájú csíki festékes szőnyeg volt, amelyet három szélben szőttek és összevarrtak. Mérete: 2,28 x 2,70 m. Ez a szőnyeg a Csíki Múzeumba került, s helyette egy másikat szőttetek. A réginek a mintáját azután sokan lerajzolták, leszőtték és „Szentjánosi minta” név alatt közkinccsé lett.
A szentélyben kétoldalt egy-egy fenyőfából készített és csúf barna festékkel lefestett stallum van. Az idősebbek még emlékeznek arra, hogy évszám és szép virágminták voltak ráfestve. A leckeoldalon levő az Incze családé volt, a másik oldalon levő a Botskoroké és állítólag egyidősek voltak a deszkamennyezettel.

A baloldali padsor első padján szép antikva betűkkel vésve az alábbi szöveg olvasható: „EZENN SZÉKEK KÉSZITTETTEK AZ 1847-IK ESZTENDÖ SEPTEMBER HOLDNAPJÁBA PALFALVI KOVACS JÁNOS DELNEI FÖMEGYE BÍRÓSÁGÁBA.” A többi padok is hasonló szabásúak, de felirat és virágos festés nélküliek.

Vannak még apróbb, közepes művészi értékű felszerelési tárgyak: egy fából faragott és festett Krisztus-feszület (80 cm), egy kis feszület, ún. pacificale, amelynek keresztje tiszafából, corpusa sárgarézből van (25 cm) és egy érdekes népi munka, egy „húsvéti Jézus”-nak nevezett feltámadási szoborféle. Ez tulajdonképpen deszkából van kivágva, de hogy szobor hatású legyen, befelé ferdén van fűrészelve, majd natu¬ralista módon, de ügyesen festve. Magassága 92 cm; a hátlapján olvas¬ható felirat szerint: „Deszkából kivágta és festette Csikdelnei Lázár István 1815. év március 22-én 81 éves korában.” Az 1883-bó1 való és 1934-ben kicserélt szószék nem volt művészi munka, 1910-ben a templom padlásán még látható volt, amely a deszkamennyezethez hasonlított, igen szép népies virágos festésű volt, ma már nem látható.

Az épület 1934-ben már oly elhanyagolt, gyenge, omladozó állapotban volt, hogy mivel csak temetőkápolnának használták, elhatározták, hogy lebontják. A végén a műemléket a csíki közönség támogatásával, az Erdélyi Kárpát Egyesület Csíkszékí Osztályának és a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum vezetőséglnek segítségével mégis sikerült megmenteni, sőt a restaurálásához is hozzáfogni. A munka még 1934-ben beindult, de mivel a pénz és a község által felajánlott szükséges természetbeni segítség néha késett, gyakran rövidebb időre leállott, a végén pedig befejezetlen maradt.

A munkálatokban (az anyagbeszerzésben és a munka megszervezésében) önzetlen segítséget nyújtott Schmidt Szilárd József csíkszeredai építészmérnök. A falu népe szintén hálával adózott Vámszer Géza a Római Katolikus Főgimnázium tanárának és Dr. Pál Gábornénak, akik önzetlenül buzgólkodtak a templom megmentésén. Hálájuk jeléül 2004-ben szentmise keretében emléktáblát helyeztek el a templom falán a következő felirattal:

„Páll Gáborné, Kamer Edit és Vámszer Géza emlékére, akik áldozatvállalásukkal az 1930-as években megmentették ezt a templomot a végromlástól, Csíkdelne-Pálfalva egyházközsége.”

2000-től kezdve Szecsete László plébános ismét óriási lelkesedéssel elkezdi a templom restaurálását, a restauráláshoz szükséges pénzek megszerzését. Helyreállították a tetőzetet és restaurálták a kazettás mennyezetet is, amely még nem látható, ugyanis a visszaszerelése előtt még a falakat kell összefogatni. Konzerválták a külső fali freskókat is a Nemzeti Kulturális Örökség és az Illyés Alapítvány támogatásával.

Négy soproni civil szervezet 2005-ben országos gyűjtést indított a csíkdelnei Szent János templom felújítására, A jótékonysági akciót a Lions Club Sopron, a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány, a Perkovátz Ház Baráti Kör, valamint a Rotary Club Sopron szervezi. Még ebben az évben megújúlt a torony is, ugynakkor az orgonát is lebontották amelyet 2006 pünkösdjére visszaállítottak eredeti állapotába. Ugyanakkor megszépült a templom mellett levő temető és a vizelvezetés is részben megoldodótt.

A munkálatokat Tövissi Zsolt építészmérnök felügyelte.

hu_HUHungarian