Egyházi fenntartás tájékoztatás

A számunkra fontos értékes dolgokra rendszeresen áldozunk időnkből és anyagi javainkból is, kifejezésre juttatva, hogy fontosnak tartjuk azt.
Ilyen fontos a Plébánia fenntartása kapcsán az egyházi fenntartás.
Az egyházi fenntartás (kepe) képezi azt az anyagi bázist, amely a Plébánia működését lehetővé teszi.
Isten fizesse azoknak, akik lelkiismeretesen közreműködtek ebben.
Az elmúlt héten megtartott évi rendes egyháztanács gyűlés értelmében újra osztottuk a tanácsosok között az egyházi fenntartás összegyűjtésének beosztását.

Híveink segítő közreműködését kérjük: az egyházi fenntartás nem adomány, szó szerint fenntartás.
Ennek értelmében minden 18. évet betöltött személy, aki nem egyetemista köteles egyházi fenntartást fizetni.
Híveink többsége igyekezett az évek óta hangoztatott 1 százalékhoz alkalmazkodni, ezt hálásan köszönjük, ellenben előfordul, hogy vannak, akik családon-ként 50 lejt, vagy ennél kevesebbet adtak egyházi fenntartásba.
Érseki elrendelés alapján továbbra is a szabály a család évi jövedelmének az 1 százaléka.
Amennyiben a családban többen kereső személyek az 50 lejes fenntartás nem elfogadott.

Természetesen az Egyház nem adóbehajtó.

Mindenkinek most is a lelkiismeretére bízzuk.
Amennyiben tanácsosaink azt látják, hogy valaki beteg, vagy maga is segítségre szorul azt figyelembe vesszük. Megértést és segítő együttműködésüket kérjük és köszönjük. 

Tanácsosaink, március végéig a családi otthonaikba híveinket felkeresik az alábbi beosztás szerint:

Csíkpálfalva:

 1. SZÉKLEY L. Imre 1-től  – CSÍSZÉR István 25-ig – BÍRÓ Előd
 2. özv. FERENCZ Irén 27/b-től – LABADITIS Julian 50-ig – FÜLÖP Lajos
 3. CZIRJÁK Árpád 51-től – TÖVISSI Márton és Melinda 84-ig – VOLONCS Csaba
 4. VASZI Ernő 86-tól– ifj. FERENCZ Dénes 109-ig, valamint 110-től CSÍSZÉR Regina – SZABÓ Elvira 122-ig – DOBOS László
 5. BODOR Péter 126-tól – LAJOS Ervin 150-ig – BODOR Gyárfás
 6. FERENCZ Csaba 152-től – SALAMON Botond 175-ig – SALAMON Ignác
 7. FERENCZ Regina 176-től – TAMÁS Tibor 217-ig – KÉSZ SZilárd

Csíkdelne:

 1. BALLA György 1-től  – ZÖLD Ilona 20-ig – KOVÁCS István
 2. BÍRTA Julianna 21-től – ifj. BÍRTA Antal 40/a-ig – KOVÁCS József
 3. FÜLÖP Imre 41-től – CSILIP Barna 59-ig – LADÓ András
 4. SZAKÁCS Árpád 62-től – FÜLÖP Imre 80-ig – LADÓ Attila
 5. PÁL Anna 82-től – KOVÁCS József 99/A-ig – NAGY Csaba
 6. ALBERT Zoltán 101-től – özv. TAMÁS Andrásné Margit 120-ig – SZABÓ Levente
 7. ZÖLD Dénes 122-től – GERGELY László 140-ig – ZÖLD Ilona
 8. KOLUMBÁN Sándor 141-től – KOVÁCS Imre 160-ig – BÍRTA Levente
 9. CSÍKAI Ottó 161-től – LÁZÁR István 180-ig – BÍRTA Zsuzsanna
 10. RANCZ Tibor 181-től – LAKÓ Attila 196-ig – PÁL László
 11. ifj KÁNYA Béla 197-től – BOROS Orsolya és Boróka 227-ig – VASS Csongor
Egyházi fenntartás tájékoztatás
hu_HUHungarian