Két üveg méz

Egy történetet, pontosabban egy kísérletet szeretnénk bemutatni az olvasóknak.

Két üveg, jól lezárt, védjeggyel ellátott akác mézet helyeztünk el, egyet a csíksomlyói kegytemplomban, ahol KAKUCS Szilveszter OFM ajánlatára és az ő segítségével, a szószék karzatára helyeztük, a másik üveg mézet a csíkpálfalvi rendőrség székhelyén, az egyik szekrényre tettük.

Mindkét esetben elmagyaráztam, hogy a mézeket hat hétig hagyjuk ott, az illető helyszín hangulatának, a mindennapi tevékenységek, történések fizikai-lelki rezgésének, pozitív vagy negatív energiájának a kimutatására.

A hatodik hét elteltével a kegytemplomban elhelyezett mézre Erik atya áldását adta, a rendőrfőnök pedig elmondta, hogy volt lopás, verekedés, bűntény stb., viccesen még hozzátette, ha valaki ebből a mézből eszik, az biztosan elveszíti a jó kedvét.

Vajon hogyan adódtak át az információk a mézre?

A kísérlet folytatásához beszereztünk két darab 2,5 cm. vastag üveglapot, melybe „Y” alakú alagút volt kialakítva (marva), mindegyik alagúton 500-500 méhecskét engedtünk keresztül, az üveglapok Y két szára végébe egy-egy tányérba öntöttünk rendőrségi illetve kegytemplomi áldott mézet. Teljesen lesötétített szobában, vörös lámpa mellett (a méhek nem érzékelik a vörös fényt), elkezdődött a kísérlet

Két tízedik osztályos csíki diáklány (Marika és Emőke) nagy odafigyeléssel, pontossággal és csodálatra méltó türelemmel, kitartással eregették a méheket az alagúton át, feljegyezve, hogy hányan választják a kegytemplomi és a rendőrségi mézet.

A remélt és várt eredmény nem maradt el. Az 500-500 méhecskéből 128 egyed választotta a rendőrségi kijáratot és 372 a kegytemplomit, hasonló eredmény született a másik esetben is. A kegytemplomi kijáratot inkább a fiatal, életerős méhek választották, míg a rendőrségit az idősebb, gyengébbek.

Megjegyzés: a két csíki kislány a Hargita megye TUDEK (Tudományos Diákkörök Erélyi Konferencia) szakmai vetélkedőjén első díjat kaptak, majd a magyarországi TUDOK-on (nemzetközi, Kárpát-medencei) versenyen külön díjban részesültek.

A kísérlet leegyszerűsített formáját két tányérba csorgatott mézzel végeztük.

Egy zárt térségben, az asztalra tettünk két tányért a két féle mézzel, beengedtük a méheket, majd megszámoltuk, hány méhecske választotta a rendőrségi illetve a kegytemplomi mézet. Az eredmény: 14 a rendőrit, 42 a kegytemplomit.

A következtetés magától értetődik: a kegytemplomi, megáldott méz a méheket számottevően jobban vonzotta mint a rendőrségi (74%-26%).

Végkövetkeztetés: az érvényben lévő nemzeti, nemzetközi, uniós stb. szabványok (hatszögű, kerek s mindenféle pecsét) helyett, a termékek (méz, tej- és hústermékek, gyümölcsök, zöldségek stb.) címkéjén  csak két szó fog szerepelni: ÁLDOTT TERMÉK.

                                                                  Dr. Rácz László

Két üveg méz
hu_HUHungarian