Évi beszámoló

Iktatószám: 133./2019.

2019-es évi beszámoló
Keresztelő Szent János Plébánia Csíkpálfalva – Csíkdelne

A hálaadás jegyében mondok köszönetet a Jóistennek minden lehetőségért és az élet minden ajándékáért.
Július 31-én érkeztem a közösségbe és szolgálatomat augusztus 1-én késő délután kezdtem el.
Köszönetet mondok minden jószándékú segítőkész embernek, akik segítettek, hogy a plébánia otthonommá váljon.
Részben történtek javítások a plébánián, de még rengeteg feladat és kihívás áll előttünk.
Nagyon rossz állapotban vannak az ablakok, a bejárati ajtót is ki kell cserélnünk. A konyha mennyezete is elég rossz állapotban van. Sajnos vannak beázások a plébánián.

 • Első nagyobb közös ünneplésünk a 60 éves kortársak köszöntése volt Pálfalván.
 • Delnén szintén az első nagyobb ünnepségünk a Szépkorúak megünneplése volt. Fontos, hogy idősödő Testvéreinkért imádkozzunk és őket megbecsüljük.
 • Mindenszentek ünnepén méltó tisztelettel és imádságos légkörben emlékeztünk meg elhunyt szeretteinkről.
 • Október végén közmunkát tartottunk, temető és a plébánia udvar rendezésében, ez nagy segítség volt. Jó tudni, hogy él a kaláka fogalma közösségünkben. A ravatalozót sajnos nem sikerült teljesen kijavítani, továbbra is ázik a teteje. Tavasszal az lesz az első, hogy ezt a problémát megoldjuk.
 • Adventre hangolódva fiataljaink tíz adventi koszorút készítettek, melyeket el is vittek idős, elsőpéntekes Testvéreinknek!
 • Az új egyházi év kezdetén felkerültünk a világhálóra is, ekkor indult el a plébánia honlapja és nyomtatásban is megjelent a Lámpás című helyi hírlevelünk, amely nagy ünnepek előtt fog nyomtatásban meg fog jelenni és reményeink szerint mindenkinek a postaládájába eljuttatjuk.
  Köszönet FERENCZ Zsombornak a plébánia új logójának elkészítésért, ERŐSS Zsoltnak és FERENCZ Hubának minden segítségért, amit ez ügyben tesznek!
 • Advent szombatjain a roráté szentmiséket a Szent János anyatemplomban ünnepeltük a csíkdelnei-, csíkpálfalvi-, csobotfalvi-, illetve csíkszeredai Testvérekkel.

Jövőben is fontosnak tartjuk, hogy ott is imádkozzunk az év folyamán. Mindenkinek köszönet a jelen- és az együttlétért.

 • Advent folyamán szeretetakciót hirdettem, melyre a kedves Testvérek pozitívan válaszoltak.
  • Az adományokból Csíkdelnén húsz családot örvendeztettünk meg.
  • Csíkpálfalván tíz helyi családot sikerült megörvendeztetni.
 • A koszorúmegváltási adományokat a jövőben esedékes javításokra fordítjuk.
 • December 5-én Szent Miklós püspök a gyermekeket és a fiatalokat látogatta meg, Delnén 125 és Pálfalván 38 csomagot osztottunk ki.
 • Advent harmadik vasárnapja előtti szombaton 9 fiatal vet részt a Csík körzeti ifjúsági lelkinapon Csíkszeredában.
 • Advent harmadik vasárnapján Delnén hét, Pálfalván három leendő elsőáldozót mutattuk be Istennek és a közösségnek.
 • Méltó módon ünnepeltük meg Karácsony szenvedejét (Delnén a Szent János anyatemplomban). A karácsonyi mézeskalács adományozója a delnei Balla Róbert és családja volt. Isten fizesse nagylelkű adományukat.

Az egyházmegyénk által meghirdetett gyűjtések alkalmával, perselyadománnyal támogattuk a család-, valamint az ifjúsági pasztorációs tevékenységeket, a Katolikus Magyar Bibliatársulat misszióját, valamint a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas szolgálatát.

Statisztikai adatok az elmúlt évről

Csíkdelne

 • Keresztelés: 12 gyermek lett Egyházunk tagja. Ebből 4 fiú és 8 lány.
 • Elsőáldozás: 6 iskoláskorú járult első szentáldozáshoz.
 • Esküvő: Két pár mondta ki élet-igenjüket.
 • Beteglátogatás: havonta 8 beteghez jártam.
 • Szentkenet: eddig időben szóltak a Testvérek, ha valakinek szüksége volt a betegek kenetére. Kérem továbbra is ezt a hűséget, ha a családban valaki beteg, vagy nincs jól bátran hívjanak, keressenek.
 • Temetések: 11 testvérünket kísértük az utolsó útra, ebből 6 férfi és 5 nő. Közülük mindenkit sikerült szentségekkel ellátni.
 • Az év folyamán 193 szentmisét ünnepeltünk Delnén. Szentáldozások száma: 17.370.
 • Adventben roráté szentmisék is voltak, nagy örömünk a Szent János anyatemplomban megélt készületünk.
 • Hitoktatás: Delnén összesen hetente három hittanórát tartottam a gyerekek számára. Megalakult a Dolna ifjúsági csoport, melyeket szombatonként igyekeztünk megtartani. Az elsőáldozók szüleivel igyekszem továbbra is havonta találkozni, köszönöm, hogy elfogadták ezt a felnőtt katekézist.
 • Az idei Karácsony kiemelkedő eredménnyel zárult: Delnén 20 csomagot tudtunk kiosztani. Köszönet a szeretetakció sikeréért.

Csíkpálfalva

 • Keresztelés: 11 gyermek lett Egyházunk tagja. Ebből 3 fiú és 6 lány.
 • Elsőáldozás: 11 iskoláskorú járult első szentáldozáshoz, voltak, akik Csíkszeredában járultak elsőszentáldozáshoz lelkipásztori engedéllyel.
 • Esküvő: három pár mondta ki élet-igenjüket.
 • Beteglátogatás: havonta 13 beteghez jártam.
 • Szentkenet: eddig időben szóltak a Testvérek, ha valakinek szüksége volt a betegek kenetére. Kérem továbbra is ezt a hűséget, ha a családban valaki beteg, vagy nincs jól, bátran hívjanak, keressenek.
 • Temetések: 15 testvérünket kísértük az utolsó útra, ebből 7 férfi és 8 nő. Közülük egy személyt nem sikerült szentségekkel ellátni.
 • Az év folyamán Pálfalván 149 szentmisét ünnepeltünk. Szentáldozások száma: 13.410.
 • Adventben roráté szentmisék is voltak, nagy öröm, hogy sokan készültek a Kisded Jézus születésének megünneplésére, a gyermekek és a fiatalok jelenlétének különösen örvendtem.
 • Hitoktatás: Pálfalván összesen hetente három hittanórát tartottam a gyerekek számára.  Laczkó Éva-Mária hitoktató segítségemre volt az előkészítő, első és második osztályosoknál. Ebben az időben sikerült az elsőáldozók családi otthonában készülni, illetve hittanórát tartani. Köszönet a szülőknek, hogy befogadtak!
 • Advent folyamán Váncsa Renáta vezetésével adventi, illetve karácsonyi foglalkozások voltak a Kultúrház emeleti termében. Hálás vagyok a kezdeményezésért és mindazoknak köszönöm, akik ebben Renátát segítették. A gyerekeknek határozottan jót tett. Adja Isten, hogy máskor is legyenek ilyen jó kezdeményezések … szervezők és segítők!

Munkatársak: Hála és köszönet Antal Ildikónak a szolgálatáért, Pintyi Ágnesnek és Pintyi Jánosnak az odaadó munkájáért.

Köszönet a gondnokoknak a szolgálatért, a kórusnak, az egyháztanácsnak, a ministránsoknak!
Szintén köszönettel tartozunk a helyi közbirtokosságok és a Helyi Önkormányzat támogatásáért, de azért a békés légkörért is, ami ebben a két faluban van.

Anyagiak terén

Az egyházi adó befizetésével tudtuk az elmúlt esztendőben biztosítani a kiadásokat. Első helyen vannak a fizetés utáni befizetések, a különböző számlák, adók és részleges felújítások utáni kiadások, illetve a Főegyházmegyei központ fenntartására, diaszpórák megsegítésére, egyházi iskolák fenntartására.

A plébánia anyagi állapotát főegyházmegyei ellenőr nézte át és a főesperesi iroda könyvelőnője. Mindent rendben talált.

Hála és köszönet a kedves Testvéreknek, hogy az év folyamán törekedet mindenki a lehetőségeihez képest befizetni az egyházi hozzájárulást.
Isten fizesse!

Jövő évi tervek

 • Csíkdelnén a plébánián részleges épületjavítások: a nyári konyha felújítása / átépítése, ezzel kapcsolatosan az egyháztanács hoz határozatot, valamint a delnei ravatalozó javítása.
 • Csíkpálfalván az előzetes egyeztetések és a kedves híveknek leközölt állapotok szerint a ravatalozó helyett hideg-szobát kellene hozzáépítsük a templomhoz, illetve a templomot kellene felújítani: nyílászáró csere illetve pótlás, külső tereprendezés, épületjavítás és karbantartás.
 • Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a családokra, a családok látogatását szeretném bevezetni… érdekel, hogy hogyan élnek a kedves Testvérek.
 • Előre láthatólag nagyböjtben egyházközségi zarándoklatot szerveznénk a Szászföldre, illetve szeptemberben Medjugorjéba zarándokolnánk, közösségünkért felajánlva.
 • 2020-ban +Bálint Lajos érsek úr halálának a tízedik évfordulója – fontos, hogy méltó tisztelettel emlékezzünk rá és imádkozzunk főegyházmegyénk első érsekéért.

Zárógondolatként legyen előttünk Bálint érsek úr egy kedvelt meséje, melyet igen gyakran mondott el fiataloknak és gyerekeknek … MESE A TEMPLOMRÓL … (Krisztus követségében, Emlékkönyv főtisztelendő Bálint Lajos érsek úrról halála 5. évfordulója alkalmából, 137-138.)

Áldott, békés és boldog új esztendőt kívánok!

Csíkdelne-Csíkpálfalva
2019. december 31.

Csíki Szabolcs plébános

hu_HUHungarian