Megszépült templomunk Csíkpálfalván

Csíkpálfalva gyöngyszeme az a templom, mely viszonylag új, hiszen a templom 1943. és 1949. között épült, sok nehézség és áldozat árán.
Boldog emlékű Isten Szolgája MÁRTON Áron Erdély nagy püspöke szentelte fel a templomot 1949. június 12-én, kilenc nappal azelőtt, hogy letartoztatták és hat évre börtönbe zárták.
Hosszú idő után templomunk belső és külső felújításon esett keresztül.

Sikerült a szentély bútorzatát kicserélni és új főoltárral ellátni.
A főoltár háromféle fából készült: borókafenyő, cseresznye és hársfából.
A cseresznyefa gyümölcse frissítő és a hársfa virága gyógyító, a Jóisten igéje is ilyen egyszerre frissít és gyógyít.
Az oltár boltíve a golgotát ábrázolja.
A templom védőszentje Szent Pál apostol, ezért az oltáron lévő domborművek is az ő életéből ábrázolnak egy-egy momentumot. A bal oldalon található dombormű Sault a farizeust ábrázolja.
Amikor Szent István első vértanút megkövezik Jeruzsálem falain kívül, akkor egy Saul nevezetű ifjú lába elé helyezik le a ruháit. A dombormű ábrázolásban látható a ruha, ami egy kősziklára van elhelyezve, ugyanis Szent István vértanú kősziklára építette az életét. Erős hite igazolja, a végsőkig hirdette Isten országát.

Saul egyik kezében papírtekercs látható a másikban kő van, mégpedig egy szív alakú kő.
A szív alakú kő üzeni, hogy a szíve még kőhöz hasonlít. A pálmafa a háttérben található, mert a vértanúság szimbóluma.
A jobb oldali dombormű Pál apostol vértanúságára emlékeztet, amikor karddal lefejezik Rómában a falakon kívül. Az főoltáron látható négy népi kopjafa motívumokkal faragott oszlop. A négy evangélista szimbólumára utal.
A kopjafa motívumok a kereszt és a szeretet-hűség összetartozását jelentik. A tabernákulum ajtaján a pap keze látható, ahogy az ostyát és a kelyhet, fontos szempont, hogy az Alfa és Omega betűk közt helyezkedjen el.
Az Alfa és az Omega betűk felül el vannak választva, mert számunkra csak akkor lesz igazán érthető, hogy mit is jelent az, hogy Én vagyok a kezdet és a vég amikor majd a mennyországban leszünk.
Most még homályosan látunk akkor majd színről színre – ahogy ezt Szent Pál apostol is írja.

Az oltár tervezője és a domborműveket faragta a székelyudvarhelyi HAJAS László, az asztalos munkát a kadicsfalvi KOVÁCS Elemér végezte.
A szentély két szép színes ablakkal is gazdagodott, az aranyrózsás csíksomlyói Mária, valamint Szent József alakja hirdeti a család fontosságát és értékét.

Korábban helyenként salétrom és a penész is nagyon kicsapódott a templom belső falán.
Tervezések egyik lényeges pontja volt miután sikerült a templom külső részét felújítani 2020. és 2021. között, melynek támogatója Hargita Megye Tanácsa volt, hogy a belső része is megújulhasson.
Erre természetesen anyagi hiány miatt a közösség nem is álmodhatott.
Köszönet a Gondviselésnek a Magyar Kormány támogatásának, így a templom belső felújítását is elkezdhettük 2022-ben. Munkálatok indoka, sürgőssége: állagmegőrzés és további konszolidáció az esetleges általános épületromlás miatt is fontos volt.

Amire szükség volt, és amit sikerült megvalósítani:

  • A templom teljes belső újra festése, helyenként repedések, penészes, salétromos falrészek voltak, sikerült eltávolítani a régi felületet, illetve helyenként megtisztítani.
  • A templom felületének rögzítésé is megtörtént.
  • A szentély mennyezetén levő penészesrétegét sikerült eltávolítani, különösen figyelve a stukkózat kijavítására.
  • A templom szép falfestményekkel is rendelkezik, ezek javítása, tisztítása, konzerválása és restaurálása, a szentek nevének újra írása, illetve a falfestmények szegélyének aranyozása is megtörtént schlagmetal lapokkal, mixtion alkalmazásával és az aranyozott profil konzerválása paraloid oldattal.
  • A kórus alatti boltozat repedése periodikusan megjelenő jelenség volt és karbantartó javítást igényelt.
  • A vakolatkárok (algásodás, zuzmók letelepedése) miatti szürkés elszíneződés orvoslása is megtörtént.
  • Sikerült a templom felszentelési 12 keresztjét eredti állapotában visszaállítani.
  • A templomhajó közepén egy szép csillárt is sikerült elhelyezni!
  • Az 1949-ben elkészült és felszentelt templom egy ablakát és három ajtaját sikerült kicserélni a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően.

A templomban a munkálatokat szakaszosan a Maros megyei ARTAMIRA KFT végezte el, MOLNÁR Dénes restaurátor vezetésével 2022. áprilistól júniusig.


A nyílászárók beszerelését a csíkcsicsói EZÜSTFENYŐ KFT végezte el.
A templomot a munkálatok alatt is használhatta a közösség.
Köszönet a megértésért és a munkálatok alatti többszöri takarításért.

Megszépült templomunk Csíkpálfalván
hu_HUHungarian